Cogent Bilişsel Müdahale ve Zenginleştirme Programı

İngilizce’de Bilişsel Gelişim Eğitimi anlamına gelen Cognitive Enhancement Training kelimelerinden oluşan COGENT, 4-7 yaş arası çocuklara beynin çalışma prensiplerine göre bilişi, okuma yazma başta olmak üzere öğrenmeyle ilgili olan bilişsel becerileri zenginleştiren bir müdahale programıdır. Bilişsel gelişimi desteklerken, özdenetim, davranış kontrolü, davranışın motorik olarak düzenlenmesi gibi yürütücü işlevlerle ilgili de çalışıldığından, dikkat ve dürtü becerileri üzerinde de fayda sağlamaktadır.

Türkçe COGENT’ten kimler faydalanabilir?

Okul öncesi dönemde ya da ilkokulun başlarında olan (4-7 yaş) çocuklar, bu programdan faydalanabilir. Özel gereksinimli olan 7 yaşın üzerindeki çocukların da programdan fayda sağlaması mümkündür. Yeterli düzeyde okul öncesi eğitimi alamayan, okuma-yazma süreciyle ilgili desteğe ihtiyaç duyan, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği tanılarını alan ya da alma riski olan, hafif düzeyde gelişimsel geriliği olan çocuklar bu programdan yararlanabilir.

Danışmanlık süreci ne kadar sürecek?

Seans süreleri 40 dakikadır. Sıklığının haftanın 1 ya da 2 günü olması önerilmektedir ancak bu sıklık, çocuğun ihtiyaçlarına göre değişebilmektedir. Seans süresi ise, çocuğun ihtiyacı, seans sıklığı, ailenim işbirliği gibi pek çok faktöre göre değişebilmektedir.