Dir Floortime Terapisi

Floortime Terapisi; otizm spektrumundaki çocuklar başta olmak üzere, pek çok gelişimsel zorluk yaşayan çocukların faydalanabileceği bir modeldir. Aynı zamanda, çocukların güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek, bireysel farklılıklarını esas alan ilişki temelli bir modeldir.

DIR adındaki D (development) Gelişimsel, I (indiuvual) Bireysel farklılıklara dayanan, R (regülasyon) İlişki kurmak anlamına gelmektedir.

Floortime terapisinde; yarı yapılandırılmış bir oyun ortamında, çocuğun sosyal duygusal gelişim kapasitelerini geliştirmek hedeflenir. Çocukta geliştirilmek istenilen gelişim alanına göre materyaller hazırlanır ancak çocuk yönlendirilmez. Oyunlar esnasında, çocuğun liderliğini takip etmek esastır.

Yapılan pek çok araştırmada Floortime Terapisi’nin çocukların sosyal duygusal gelişimini, iletişim becerilerini olumlu yönde değiştirdiği görülmüştür (Mercer, J. 2015, Liao, S.T. ve ark. 2014, Erdem, H. , 2021).

Floortime Terapisinin faydalı olabilmesi için; seanslara ebeveynlerin de girmesi tercih edilir ve ebeveynin çocuğun duyusal profiline göre terapistin belirttiği oyuncaklarla, evde de belirtilen sıklıkta oynaması gerekir. Ebeveynin süreç içerisinde hem seanslarda hem de evde bu şekilde katılımcı olması, terapist-çocuk arasındaki güven bağının oluşumunu hızlandıracağı gibi terapiden elde edilecek sonuçları da olumlu yönde etkiler.

Danışmanlık süreci ne kadar sürer?

Seansların haftada 1 ya da 2 kez olarak gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bu sıklık, çocuğun sosyal duygusal gelişim seviyesine göre değişebilmektedir. Seans süreleri 40 dakikadır. Görüşmelerin süresi; her çocuk ve her ailede değişeceğinden ortalama bir süre vermek mümkün değildir. Çocuğun hangi sosyal duygusal gelişim basamağında olduğu, ilerleme hızı, terapinin sıklığı ve sürekliliği, ailenin işbirliği gibi pek çok faktöre göre değişmektedir.

Referanslar

Mercer, J. (2015), Examining DIR/Floortime™ as a Treatment for Children With Autism Spectrum Disorders: A Review of Research and Theory, Sage Journals, Vol 27 Issue 5
Liao, S.T. ,Hwang, Y.S. , Chen, Y.J. , Lee, P. , Chen, S.J. , Lin, L.Y. (2014) Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Ev Tabanlı DIR/Floortime™ Müdahale Programı: Ön Bulgular Pediatride Fizik ve Mesleki Terapi, Cilt 34, Sayı 4
Erdem, H. (2021) DIR/Floortime: Otizm Spektrum Bozukluğunda Bir Erken Müdahale Modeli, Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 11(1), 21-39