Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, kişilerin duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını fark etmesini sağlayan, kendine ve diğerlerine karşı olan bakış açılarını keşfetmeye yarayan bir amaca yönelik ve yapılandırılmış görüşmelerden oluşan, danışan ve danışman arasında birebir gerçekleşen danışmanlık hizmetidir.

Bireysel danışmanlık görüşmeleri, lisans eğitimlerini tamamlamış ruh sağlığı personelleri ile gerçekleştirilmelidir. Uzmanların; gerekli terapi eğitimlerini tamamlamış olmaları ve yeterli deneyime sahip olmaları görüşmelerde kendinizi güvende ve anlaşılıyor hissetmeniz için önemlidir.

Bireysel danışmanlığın faydalı olabilmesi için; uzman ve danışanın uyum içerisinde, işbirliğine ve güvene dayalı bir ilişkisi olması önemlidir. Bu süreçte danışanlara da bazı görevler düşmektedir. Öncelikle kişinin sürece aktif bir şekilde katılım sağlaması gereklidir. Psikoloğa karşı açık ve dürüst olması gerekir. Uzmandan edinilen yeni bilgileri kabullenmek ya da hayata geçirmek kimi zaman zor da olsa önemlidir. Bu sayede danışan ve danışman arasındaki uyum ve güven ilişkisi oluşur ve görüşmelerin iyileştirici etkisi ortaya çıkmış olur.

Bireysel danışmanlığın amacı;

  • Bireylerin kendini daha iyi tanıması,
  • Yaşamda karşılaşılan zorlanmalar karşısında baş edebilme becerileri kazanması,
  • Duygu, düşünce ve davranışlarda değişiklikler kazanması,
  • Olaylara farklı bakış açıları ile bakabilmesi,
  • Çözüm yollarını fark edebilme ve uygulayabilme becerilerinin kazanılması,
  • Kişilerin kendileriyle ilgili birçok alanda farkındalık kazanmasıdır.

Danışmanlık süreci ne kadar sürecek?

Bireysel danışmanlık sürecinde görüşmelerin sıklığı psikolog tarafından danışanın ihtiyaçlarına göre belirlenecek olup, genellikle haftada bir olarak gerçekleştirilmektedir. Görüşmelerin süresi ise elli dakikadır. Uzmanların, danışmanlık sürecinin kısa ya da uzun süreli olması ile ilgili bilgi vermesi pek mümkün değildir. Çünkü bu süreç, kişisel bir süreç olup, destek alınan konuya, terapi sürecinin ciddiye alınmasına, psikolog ve danışan arasında ki güven ilişkisine ve kişinin dinamiklerine ve daha bir çok değişkene bağlıdır.

Yorum yapın