Zeka Gelişim Testi

ZEKA VE GELİŞİM TESTİ UYGULAMALARI
Zeka ve gelişim testleri, çocukların gelişim dönemlerini takip etmede ebeveynler ve uzmanlar için önemli bir yere sahiptir. Zeka ve Gelişim Testi uygulamaları, çocukların gelişiminin kendi yaş gelişimi ile uyumlu bir şekilde ilerleyip ilerlemediği, zihinsel gelişimlerinin yaşı ile uyumlu olup olmadığı ya da yaşından üstün becerilere sahip olan çocukların keşfedilmesi gibi önemli bilgiler vermektedir. Bu testler sayesinde ebeveynler, çocuklarının gelişimi ile ilgili erken dönemde önlemler alabilir, yeteneklerine ve becerilerine yönelik eğitimlerle destekleyebilirler.

GELİŞİM TESTİ VE ZEKA TESTİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
Çocuklara uygulanan gelişim testleri ve zeka testleri farklıdır ve uzmanlar tarafından farklı amaçlarla uygulanır. Gelişim testleri, çocuğun gelişim alanlarıyla ilgili bilgi verirken, zeka testleri daha çok zihinsel gelişim ve IQ puanı gibi sonuçlara ulaştırmaktadır. Gelişim testleri çocuğunuzun IQ puanı ile ilgili bilgi vermemektedir. Çocuğunuz 0-6 yaş aralığında ise ve gelişimi ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Gelişim testi yaptırmalısınız. Denver II Gelişim Testi ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuğunuzun zihinsel gelişimi ve zeka puanı ile ilgili bilgi almak istiyorsanız çocuğunuzun yaş aralığına uygun olan zeka testini yaptırmalısınız. WISC-4 Zeka Testi için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Stanford Binet Zeka Testi için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TESTLERİ KİMLER UYGULAYABİLİR?
Zeka ve gelişim testlerini psikolog ve psikolojik danışmanlar uygulayabilmektedir. Uzmanların bu testlerle ilgili gerekli olan uygulayıcı eğitimlerini tamamlamış olmaları ve yeterli deneyime sahip olmaları gerekmektedir. PETA Psikoloji’de çalışan uzmanlar, gerekli eğitimlerden geçmiş olup, uzman yeterlilik sertifikalarına sahiptir.

Çocuklara Uygulanan Zeka Testleri

 • WISC-4 Zeka Testi (6-16 Yaş)
 • WISC-R Zeka Testi (6-16 Yaş)
 • Stanford Binet Zeka Testi (2-5 Yaş arası çocuklarda tercih edilmektedir.)

Çocuklara Uygulanan Gelişim Testleri

 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi (0-6 Yaş)
 • AGTE (Ankara Gelişim Envanteri) (0-6 Yaş)

Kurumumuzda Uygulanan Diğer Testler

 • CAS Bilişsel Değerlendirme Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi
 • CAT Çocuk Algı Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Conner’s Anne Baba Derecelendirme Ölçeği
 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği
 • Sosyal Destek Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Stres Düzeyi Ölçeği
 • Sosyal Uyum Ölçeği

Yorum yapın