Türkçe Prep Eğitimi

PREP, yaşından beklenen düzeyde okuma, okuduğunu anlama özelliği gösteremeyen çocuklar için uygundur.

Beynin ardıl işlemler ve eşzamanlı işlemler özellikleri üzerine kurulan bir okumayı geliştirme programıdır. Ardıl işlemler; kişilerin uyaranları seri olarak birleştirdiği bilişsel işlem becerisidir. Eş zamanlı işlemler ise, ayrı uyaranları bir bütün veya grup şeklinde bir araya getirdiği bilişsel işlem becerisidir. Okumayı ilk öğrenirken beynin ardıl işlemler özelliği aktif olarak kullanılırken, okuduğunu anlama kısmında ise eşzamanlı işlemler özelliğinin kullanıldığı bilinmektedir. Dikkat ve planlama özelliği de bu sürecin olmazsa olmazlarındandır. Bu sebeple PREP, bu özellikler üzerine kurulmuştur.

PREP eğitiminin amacı:

Çocuğun nasıl öğrenebildiğinin farkına varması

Verilen etkinliği tamamlayabilmek için dikkatini odaklayıp gerekli planlamayı yapabilmesi
Beynin eşzamanlı işlemler ve ardıl işlemler becerileriyle okuması/okumasını hızlandırması ve okuduğunu anlama becerisinin gelişmesi

Eğitim süreci ne kadar sürecek?

Seans süreleri 40 dakikadır. Haftanın 1 ya da 2 günü seansların gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Seansların ne kadar süre devam edeceği; görüşmelerin sıklığı, sürekliliği, çocuğun ihtiyaçları, ailenin işbirliği gibi pek çok faktöre göre farklılaştığından net bir süre vermek mümkün değildir.