Elif Nuhoğlu Akbayır

İstanbul doğumlu olan Elif Nuhoğlu Akbayır lisans eğitimini Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji alanında tamamladı. Lisans eğitimi sürecinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve Madde Bağımlılığı üzerine çalışmalar yapma imkânı bulduğu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev aldı. Ardından Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul aldı ve başarıyla bölümünü tamamladı. Yüksek Lisans tez çalışmasında ‘Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemleri ile Çözümlenmesi’ konulu projesini tamamladı.

Lise ve üniversitelerin çeşitli seminer programlarında konuşmacı ve izleyici olarak görev aldı. Bu süreçte çeşitli eğitim kurumlarında uzman psikolog olarak çalıştı.
Çocuk, ergen ve yetişkinler için çeşitli objektif ve projektif test eğitimleri aldı ve bu alanda yetkinliğini artırdı. Psikoterapi alanındaki yetkinliğini geliştirmek amaçlı ‘Bilişsel ve Davranışcı Terapi’, Şema Terapi, Aile ve Çift Terapisi, ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT) eğitim programlarını tamamlayarak sertifikalarını aldı.

2018 yılında Önce İnsan Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nin kurucu üyelerinden biri oldu. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) terapisi alanında uzmanlaştı ve travma, kaygı, fobiler, panik atak ve depresyon gibi alanlarda çalışmalarda bulundu. Halihazırda Peta Psikoloji Merkezi’nde uzman klinik psikolog olarak çalışmakta olup eş zamanlı olarak online ve yüz yüze terapi hizmetlerine devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
 • Şema Terapi Uygulayıcı Eğitimi
 • Pediatrik Psikoloji Eğitim Programı (Dr.Başak DEMİRİZ) Çocuk, Ergen ve Aileleri İçin Temel Kognitif Terapi Teknikleri ve Klinik Görüşme
 • Becerileri Uygulamalı Eğitim
 • İstanbul Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı
 • ACT- Acceptance and Commitment Therapy Eğitimi ( Dr. Direnç Sakarya)
 • Doğum Sonrası Depresyonu (Postpartum Depresyon) İle İlgili Önlemler
 • Aile ve Çift Terapisi Sertifika Programı
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Terapisi

Uyguladığı Testler

 • Goodenough Harrıs Bir İnsan Çiz Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Frostıg Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • FTF-Frankfurter Dikkat ve Konsantrasyon Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Porteus Labirentleri Zeka Testi
 • Louısa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • AGTE Gelişim Tarama Envanteri
 • Kent EGY Zeka Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Cattell2A Zeka Testi
 • Beıer Cümle Tamamlama Testi
 • MMPI Kişilik Envanteri